Szerzői jog - Közlési előfeltételek - Beküldés módja 

Szerzői jog

A folyóiratban - a szerzõk engedélyével - közölt valamennyi irodalmi mű, tanulmány, illusztráció, kép és egyéb szöveg szerzõi joga a szerzõk tulajdona.
Szerzői jogi kérdésekben mindenkor a 1999. évi LXXVI. törvény elõírásai a mérvadók.
A Kaláka oldalain közölt anyag, azok bármely részletének elektronikus vagy nyomtatott felhasználása, közlése, sokszorositása, terjesztése -
a Kaláka Szépirodalmi Folyóirat Szerkesztõségének elõzetes írásbeli engedélye nélkül - a fent említett törvénybe ütközik és az arra vonatkozó jogkövetkezményekkel jár.

A Kiadó elfogadja a beküldõt, mint eredeti szerzőt, plágium esetében nem vállal felelösséget. A beküldött anyag közlésének előfeltétele, hogy a beküldő mellékelje az alább közölt Nyilatkozatot, amellyel szerzõi jogát igazolja.

Közlési feltételek

Szerkesztői irányelveink szerint csak olyan írást közlünk, ami még más internetes kiadványban nem jelent meg. Kivételt képez a szerző saját honlapja, vagy ha a mű nyomtatásban került forgalomba, ez esetben igyekszünk a forrást megjelölni.A Szerkesztő Bizottság döntése a közlést illetõen végleges, elutasítás esetében indokolást nem ad. A közölt mű olyan formában kerül közlésre, ahogy azt a szerző beküldte, helyesírásért a beküldõ felelős, a szerkesztők nem javítanak, húznak vagy változtatnak a szövegen. A közölt anyagért minden vonatkozásban a szerzõ felelõs, formát és tartalmát is beleértve.

Nem közlünk semmilyen anyagot, ami egyének vagy csoportok ellen irányul, szélsőséges nézeteknek nem ad a Szerkesztőség fórumot. Kifejezetten hit és vallás centrikus műveket nem közlünk.

Kritikai véleményt, szakmai tanácsot nem adunk!


Nem több mint 5 munkát fogadunk el értékelésre. Ami azt jelenti, hogy nem lehet több mint öt közöletlen mű a Kaláka adattárában. Csak teljes névvel aláírt anyagot közlünk. Pl.: Kis Mihály és nem Kissman. A név lehet írói, művészi név is, de teljes nevet kérünk.

******

Beküldési feltételek.

Az írott anyagot Mellékletként mint Microsoft Word Document, vagy más compatibilis formát kalaka@kalaka.com cimre, verseket kamaras@kalaka.com címre, mint mellékletet (Attachment)  kell küldeni,
a filenév mindenkor ékezet nélkül legyen. Képeket .jpg vagy .gif formában kell névvel mellékelni.

Név nélküli  file-t nem tudunk fogadni!


Másolja le az alábbi nyilatkozatot és beírva a szükséges adatokat a levél részeként,
- nem mint mellékletet, -- küldje.

Beküldési határidő a következő számhoz 2018. augusztus 15.

Megjelenik, 2018. szeptember 1.

  

Nyilatkozat

Alulírott,..................................... eredeti szerzője a mellékelt műveknek, azok más internetes portálon nem jelentek meg, engedélyezem azok közlését a Kaláka Szépirodalmi Folyóiratban, minden anyagi térítés nélkül.

A művek címei:
Dátum:
Név:
Gyorsposta cím: (e-mail)
HonLap cime:
Ha a mű nyomtatásban megjelent, kötet, folyóirat cime, kiadás dátuma.
.
"Szépszó és Értelem"
Szépirodalmi Folyóirat
.......